Valkompass

I valkompassen kan kandidaterna lätt presentera sig för väljarna. Väljarna kan söka en lämplig kandidat att rösta på bland de kandidater som har besvarat frågorna i valkompassen. 

Valkompassen är till alla församlingars och kandidaters förfogande. Det är samma valkompass som användes av YLE vid senaste kommunalval (modellen är på finska). Församlingarna har möjlighet att ställa 1-3 lokala frågor förutom de gemensamma frågorna som finns. 

Här finns de gemensamma frågorna.