Aktuellt

Denna webbplats stängs 28.2.2019.

Info.församlingsvalet.fi

Denna webbplats innehåller all information för församlingarnas anställda om församlingsvalet 2018. Här uppdateras bl.a. anvisningarna att förrätta val, kampanjmaterialet och tidtabellen.

Facebook

Gå med i den slutna Facebook-gruppen "Församlingsvalet 2018 - stöd för anställda". I gruppen kan församlingsanställda och övriga som jobbar med församlingsvalet diskutera valet.