Info.församlingsvalet.fi

Denna webbplats innehåller information för församlingsanställda om församlingsvalet 2022. Här finns bland annat anvisningarna för att förrätta val, kampanjmaterialet och tidtabellen för församlingsvalet.

Teams-grupp för de som jobbar med valet

I kyrkans Teams finns ett team för de av kyrkans anställda som arbetar med församlingsvalet. I den här gruppen finns möjlighet att diskutera valarrangemang och kommunikation. Teamet heter Seurakuntavaalit_2022/Kirkkohallitus. Gå med i teamet via den här länken.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022