Beställ valhandlingar 7.2–7.3.2022

Röstsedlar och övriga valhandlingar ska beställas från Grano Oy:s webbutik under tiden 7.2–7.3.2022 via adressen seurakuntavaalit2022.mygrano.fi. Det ligger på församlingarnas ansvar att beställa valhandlingarna. Utöver valsedlar ska också valkuverten och ytterkuverten som används vid förhandsröstningen beställas från Grano Oy:s webbutik. Övriga valhandlingar kan beställas från webbutiken och finns även tillgängliga för utskrift på sidan Valdokument.

Logga in i webbutiken med de inloggningsuppgifter som levereras till församlingens e-postadress senast den 7.2.2022. En person som församlingen eller den kyrkliga samfälligheten valt eller befullmäktigat som beställare kan logga in med församlingens/samfällighetens inloggningskod. Församlingar som hör till en kyrklig samfällighet loggar in i butiken med samfällighetens kod. Räkningen för de beställda produkterna styrs direkt till församlingen via Kyrkans servicecentral. En serviceavgift på 67,80 EUR + moms tillkommer på beställningens pris. Serviceavgiften per beställning är fast och täcker hela kostnaden för tjänsten. Den är oberoende av mängden produkter som ingår i beställningen. Serviceavgiften för beställningar som görs efter den 7.3.2022 är 135,60 EUR + moms. Beställningar som tas emot inom deadline postas till församlingarna efter tryckning, senast den 7.5.2022. Grano Oy ansvarar för problem relaterade till webbutiken. Beställaren kan kontakta dess kundsupport under beställningsperioden på vardagar kl. 8.00–16.00 Mervi Luoma, tel. 043 825 1736, mervi.luoma@grano.fi.

Mera information i Kyrkostyrelsens cirkulär nr 2/2022