Utbildningstyrelsens och Kyrkostyrelsens gemensamma brev

I Kyrkostyrelsens cirkulär nr 7/2018, som skickades till församlingarna den 3 april, informeras om Utbildningsstyrelsens och Kyrkostyrelsens gemensamma brev om församlingsvalet. Brevet har skickats till yrkesläroanstalterna, gymnasierna, församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. I brevet  uppmanas läroanstalterna och församlingarna att samarbeta och att förhandsröstningsställen med fördel kan placeras i skolorna.


Läs brevet här.