Protokollmodeller för valnämnden

Protokollmodellerna är gjorda för att underlätta arbetet i församlingarna. Protokollen kan ändras så att de bäst motsvarar församlingens behov. 

 

Protokoll 1: Valnämndens första möte
Protokoll 1, bilaga 1: Kungörelse om kandidatuppställningen
Protokoll 1, bilaga 2: Kungörelse om förteckning över röstberättigade

Protokoll 2: Valnämndens möte 17.9 eller 18.9
Protokoll 2, bilaga 3: Protokoll över granskning av förteckningen över röstberättigade
Protokoll 2, bilaga 4: Meddelande till valmansföreningens ombud/till undertecknare av stiftelseurkund
Protokoll 2, bilaga 5: Till valmansföreningens ombud/undertecknare 
Protokoll 2, bilaga 6: Meddelande till en person som är uppställd för kandidat för fler valmansföreningar än en
Protokoll 2, bilaga 7: Kungörelse om förhandsröstning
Protokoll 2, bilaga 8: Tidningsannons om förhandsröstning i församlingsvalet
Protokoll 2: Besvärsanvisning

Protokoll 3: Valnämndens möte 1.10 
Protokoll 3, bilaga 9: Tidningsannons om sammanställning av kandidatlistor 
Protokoll 3, bilaga 10a: Kungörelse om församlingsval 

Protokoll 3, bilaga 10b: Församling indelad i röstningsområden Kungörelse om församlingsval
Protokoll 3: Besvärsanvisning 

Protokoll 4: Inlämnande av besvärshandlingar till förvaltningsdomstolen 

Protokoll 5: Valnämndens möte 2 november
Protokoll 5: Besvärsanvisning 

Protokoll 6: Valnämndens möte 16 november
Protokoll 6, bilaga 11: Meddelande om att valprotokollet finns till påseende 

Protokoll 7: Förhandsröstningsprotokoll

Protokoll 8: Valprotokoll över valförrättning

Protokoll 9: Valprotokoll om rösträkning 

Protokoll 10: Valprotokoll över fastställande av valresultat
Vid sämjoval finns protokollmodellen här 
Protokoll 10, bilaga 12 a: Meddelande om valresultat till kandidat (enskild församling) 

Protokoll 10, bilaga 12 b: Meddelande om valresultat till kandidat (samfällighet) 
Protokoll 10, bilaga 13: Meddelande om valresultat, kyrkofullmäktige/församlingsrådet
Protokoll 10, bilaga 14: Meddelande om valresultat, gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 10, bilaga 15: Besvärsanvisning

Till "Valprotokoll över fastställande av valresultat (nr 10)" bifogas besvärsanvisningen (bilaga nr 15), meddelande om när protokollet finns framlagt (bilaga 11), protokollet över förhandsröstningen (nr 7), protokollet över valförrättningen (nr 8) och protokollet över rösträkningen (nr 9).