Protokollmodeller för valnämnden

Protokollmodellerna är gjorda för att underlätta arbetet i församlingarna. Protokollen kan ändras så att de bäst motsvarar församlingens behov. 

 

Protokoll 1: Valnämndens första möte
Protokoll 1, bilaga 1: Kungörelse om kandidatuppställningen
Protokoll 1, bilaga 2: Kungörelse om förteckning över röstberättigade

Protokoll 2: Valnämndens möte 17.9 eller 18.9
Protokoll 2, bilaga 3: Protokoll över granskning av förteckningen över röstberättigade
Protokoll 2, bilaga 4: Meddelande till valmansföreningens ombud/till undertecknare av stiftelseurkund
Protokoll 2, bilaga 5: Till valmansföreningens ombud/undertecknare 
Protokoll 2, bilaga 6: Meddelande till en person som är uppställd för kandidat för fler valmansföreningar än en
Protokoll 2, bilaga 7: Kungörelse om förhandsröstning
Protokoll 2, bilaga 8: Tidningsannons om förhandsröstning i församlingsvalet
Protokoll 2: Besvärsanvisning

Protokoll 3: Valnämndens möte 1.10 
Protokoll 3, bilaga 9: Tidningsannons om sammanställning av kandidatlistor 
Protokoll 3, bilaga 10a: Kungörelse om församlingsval 

Protokoll 3, bilaga 10b: Församling indelad i röstningsområden Kungörelse om församlingsval
Protokoll 3: Besvärsanvisning 

Protokoll 4: Inlämnande av besvärshandlingar till förvaltningsdomstolen 

Protokoll 5: Valnämndens möte 2 november
Protokoll 5: Besvärsanvisning 

Protokoll 6: Valnämndens möte 16 november
Protokoll 6, bilaga 11: Meddelande om att valprotokollet finns till påseende 

Protokoll 7: Förhandsröstningsprotokoll

Protokoll 8: Valprotokoll över valförrättning

Protokoll 9: Valprotokoll om rösträkning 

Protokoll 10: Valprotokoll över fastställande av valresultat
Protokoll 10, bilaga 12 a: Meddelande om valresultat till kandidat (enskild församling) 
Protokoll 10, bilaga 12 b: Meddelande om valresultat till kandidat (samfällighet) 
Protokoll 10, bilaga 13: Meddelande om valresultat, kyrkofullmäktige/församlingsrådet
Protokoll 10, bilaga 14: Meddelande om valresultat, gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 10, bilaga 15: Besvärsanvisning