Anvisningar för hur församlingarna förrättar valet

Kyrkostyrelsen bereder anvisningar och protokollmodeller för församlingarnas bruk. Protokollmodeller kommer att läggas till på en egen undersida när de blir färdiga.

Valordning för kyrkan

Anvisningar för hur valet förrättas

1 Församlingsvalet 2022

2 Församlingens valnämnd och den kyrkliga samfällighetens centralvalnämnd

3 Beredande uppgifter

4 Förteckning över röstberättigade

5. Kandidatuppställning och behandling av stiftelseurkunder

6 Sammanställning av kandidatlistorna 

7 Allmän förhandsröstning

Församlingarnas adresser

Adresser till svenskspråkiga församlingar (11.11.2022)

Adresser till finskspråkiga församlingar (7.11.2022)

adresslistan uppdateras kontinuerligt med församlingarnas ändrade adressuppgifter.

Obs! I adresslistan finns inte de församlingar som avslutar sin verksamhet 31.12.2022. Om en röstberättigad förhandsröstar och hör till en församling som avslutar sin verksamhet eller går samman i en annan församling, ska dennes röstsedlar postas till den församling som börjar sin verksamhet 1.1.2023.

Ändringar i församlingsindelningar 1.1.2023

8 Hemmaröstning

9 Behandling av förhandsröstningshandlingarna i valnämnderna

10 Röstning på den egentliga valdagen

11 Rösträkning och fastställande av valresultatet

12 Överklagande av valresultatet

13 Arkivering och utgallring av valhandlingar

 

 

Mera information: jurist Ranja Alava.

Ta kontakt via formuläret nere till höger på sidan.