Valdokument

Valdokument (med undantag av röstsedlar och kuvert) finns att skriva ut från denna sida. 

För att de elektroniskt ifyllbara blanketterna ska fungera korrekt bör du först spara dokumenten på din egen dator.

Adresserna till valnämnderna kommer att finnas på denna sida, den informationen kommer senare.

Dataskyddsbeskrivning för kandidatuppgifterna i församlingsvalets resultattjänst

Beskrivning av kandidatlistan

Dataskyddsbeskrivning för kandidatuppgifterna i församlingsvalets valkompass

 

Kyrkofullmäktigeval

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf-blankett)
Till skillnad från tidigare finns de olika språkversionerna av stiftelseurkunden för valmansförening som separata dokument. Den här ändringen har gjorts för att förbättra blanketternas tillgänglighet i enlighet med lagen om digitala tjänster. Den finska versionen av dokumentet finns på den finskspråkiga webbsidan.

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (pdf-blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombud: Försäkran (pdf-blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten!)


Församlingsrådsval

Vi rekommenderar att dokumenten i församlingsrådsvalet skrivs ut på färgat papper (orange) för att skilja dem från dokumenten i kyrkofullmäktigevalet. Det är dock inte obligatoriskt. 

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf-blankett)
Till skillnad från tidigare finns de olika språkversionerna av stiftelseurkunden för valmansförening som separata dokument. Den här ändringen har gjorts för att förbättra blanketternas tillgänglighet i enlighet med lagen om digitala tjänster. Den finska versionen av dokumentet finns på den finskspråkiga webbsidan.

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (pdf-blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombud: Försäkran (pdf-blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten!)


Dokument för båda valen

Följebrev förhandsröstning (pdf-blankett. Ifall du själv skriver ut blanketten ska du försäkra dig om att adressfältet syns på ytterkuvertet.)

Förteckning över personer som röstat på förhand (pdf-blankett)

Följebrev hemmaröstning (pdf-blankett. Ifall du själv skriver ut blanketten ska du försäkra dig om att adressfältet syns på ytterkuvertet.)

Anmälan om hemmaröstning (pdf-blankett)

Meddelandekort (pdf-blankett)

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste skicka meddelandekortet till sina församlingsmedlemmar senast 21.10.2022. Meddelandekortet skickas på den röstberättigades modersmål på svenska eller finska (meddelandekort på finska finns här). Om församlingen själv trycker upp korten och sköter om postningen ska man kontrollera att valnämndens adressuppgifter på meddelandekortets baksida syns i returkuvertets fönster! Om församlingen har beställt valbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen ingår meddelandekortet i försändelsen. Valbrevförsändelsen kan dock inte skickas till de röstberättigade vars uppgifter har varit felaktiga i den ursprungliga förteckningen över röstberättigade. Dessa personer är:

  •  de vars uppgifter har lagts till i förteckningen över röstberättigade först i det skede då förteckningen har granskats och
  •  de vars uppgifter felaktigt har skrivits ut på listan "inget röstningsområde".

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste själva sköta om att meddelandekortet skickas till ovanstående personer även om församlingen har beställt valbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen till sina medlemmar!

Meddelandekortet används också för att meddela om rösträtt för en person som har fått rösträtt då valnämnden har gjort självrättelse. Läs mera om självrättelse för dem som har inträtt i kyrkan efter 15.8 i bilagan till valanvisning nr 4.

 

Mera information: jurist Ranja Alava.

Ta kontakt via formuläret nere till höger på sidan.