Valdokument

Valdokument (med undantag av röstsedlar och kuvert) finns på denna sida att skriva ut.

Dataskyddsbeskrivning för församlingsvalets resultattjänst

Adresserna till valnämnderna kommer att finnas på denna sida. Informationen kommer senare.

Kyrkofullmäktigeval

Dokument:

Stiftelseurkund för valmansförening       
Stiftelseurkund för valmansförening (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin!)
Beskrivning av kandidatlistan (word)
Beskrivning av kandidatlistan (pdf)

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran 
Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombuds försäkran 
Valmansföreningens ombud: Försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Församlingsrådsval

Vi rekommenderar att dokumenten i församlingsrådsvalet skrivs ut på färgat papper (orange) för att skilja dem från dokumenten i kyrkofullmäktigevalet. Det är dock inte obligatoriskt. 

Dokument

Stiftelseurkund för valmansförening   
Stiftelseurkund för valmansförening (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin!)
Beskrivning av kandidatlistan (word)
Beskrivning av kandidatlistan (pdf)

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran 
Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombud: Försäkran
Valmansföreningens ombud: Försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)


Dokument för båda valen

Följebrev förhandsröstning

Förteckning över personer som röstat på förhand

Följebrev hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning

 

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste skicka meddelandekortet till sina församlingsmedlemmar senast 19.10.2018.

Meddelandekort som pdf

Meddelandekort som word (spara först på din egen dator)

Meddelandekortet skickas på den röstberättigades modersmål på svenska eller finska (meddelandekort på finska finns här). Om församlingen själv trycker upp korten och sköter om postningen ska man kontrollera att valnämndens adressuppgifter på meddelandekortets baksida syns i returkuvertets fönster

Om församlingen har beställt valbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen ingår meddelandekortet i försändelsen. Valbrevförsändelsen kan dock inte skickas till de röstberättigade vars uppgifter har varit felaktiga i den ursprungliga förteckningen över röstberättigade. Dessa personer är:

- de vars uppgifter har lagts till i förteckningen över röstberättigade först i det skede då förteckningen har granskats och

- de vars uppgifter felaktigt har skrivits ut på listan "inget röstningsområde".

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste själva sköta om att meddelandekortet skickas till ovanstående personer även om församlingen har beställt varlbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen till sina medlemmar!

Meddelandekortet används också för att meddela om rösträtt för en person som har fått rösträtt då valnämnden har gjort självrättelse. Läs mera om självrättelse för dem som har inträtt i kyrkan efter 15.8 i bilagan till valanvisning nr 4.