Valet och dataskydd

Kandidaternas uppgifter kommer att användas i församlingsvalets kommunikation. På blanketten för kandidatens samtycke och försäkran informeras kandidaten om detta och där frågas även mera noggrant av kandidaten hur uppgifter får användas. Kandidaternas personuppgifter registreras i kandidatregistret för försam-lingsvalets resultattjänst.

Dataskyddsbeskrivning för församlingsvalets resultattjänst

För kandidatuppgifterna som finns på webbplatsen församlingsvalet.fi finns dataskyddsbeskrivningen här

Även för valkompassen kommer det att finnas en dataskyddsbeskrvining.  

Församlingarna bör informera kandidaterna om hur personuppgifterna behandlas. Använd gärna uppgifterna i dataskyddsbeskrivningarna.