Församlingsvalets valinsamling 2022 banner med slogan älskar ger räddar, donera som den du är.

Församlingsvalets insamling 2022

I anslutning till församlingsvalet år 2022 genomförs en valinsamling. Den är ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrktjänsts Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Intäkterna används till att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet.

Kyrkans Utlandshjälp riktar sin andel av de insamlade medlen till sin katastroffond ur vilken man i hela världen bistår människor som drabbats av katastrofer och är i nöd. Man svarar även på långvariga humanitära hjälpbehov.

Kyrktjänsts Kotimaanapu riktar sin andel av de insamlade medlen till att hjälpa krisdrabbade och mindre bemedlade människor i Finland. Det sker i samarbete med lokalförsamlingarnas diakoni.

Finska Missionssällskapet riktar sin andel av de insamlade medlen till återuppbyggnadsarbetet och säkerställandet av människors överlevnad på krisdrabbade områden. Man vill särskilt trygga tillgången till mat och bekämpa klimatförändringens effekter.

Finska Bibelsällskapet riktar sin andel av de insamlade medlen till sin verksamhet för barn i Mellanöstern. Att leva i fred, förlåtelse och kärlek är värden som tas upp i Bibelsällskapens material och evenemang för barnen som lever mitt bland konflikterna.

Donationskanaler

Sänd textmeddelandet DIAKONI till numret 16499
(Meddelandet kostar 15€)

Donera med MobilePay. Numret är 25171

Bankgiro: FI68 3131 3001 2553 55 meddelande: Församlingsvalets insamling

Donera på nätet

Insamlingstillstånd: Fastlandet RA/2019/723, i kraft 1.1.2020–31.12.2024, och på Åland ÅLR 2022/3368, i kraft 1.6–31.12.2022.

Hjälpen når fram

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. KUH verkar där nöden är störst och arbetar med de allra fattigaste utan att se till religion, etnicitet eller politisk övertygelse.

Kyrktjänst producerar välfärds- och utbildningstjänster och är en aktör inom välgörenhet. Därtill är den församlingarnas och de kristliga aktörernas nationella samarbets- och serviceorganisation.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans organisationer för internationellt arbete och en av Finlands största organisationer för utvecklingssamarbete. Missionssällskapet utför missionsarbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete i 30 länder runt om i världen.

Finska Bibelssällskapets arbete för Bibelns budskap nära människan, på hennes eget språk. Bibelsällskapet översätter och utger Bibeln och väcker intresse för ordet. Arbetet främjar läskunnigheten och förbättrar utsatta människors situation.

Anvisningar för bössinsamlingen

Insamlandet sker med Kyrkans Utlandshjälps insamlingsbössor. De är gröna eller vita och skall vara utrustade med Kyrkans Utlandshjälps gröna logo-klistermärke och klistermärket med Polisstyrelsens insamlingstillstånd RA/2019/723.

På Åland gäller ett eget åländskt tillstånd. Det har numret ÅLR 2022/3368 men inget klistermärke krävs för det. Däremot skall tillståndet framkomma i allt annat material, vilket det gör.

Bössorna skall förses med sigill.

Ifall det inte från förut finns bössor och sigill i församlingen kan man beställa dem med blanketten som finns på Kyrkans Utlandshjälps webbplats före 11.9.

Invid insamlingsbössorna skall det finnas synlig information om insamlingen. Den är av storlek A4 och i den framkommer insamlingens syfte och mottagare. Den finns att hämta för utskrift i Kyrkans mediebank.

Till vallokalen kan man även beställa insamlingsaffischer i storlekarna A4 och A3. Beställningen riktas direkt till tryckeriet Grano, se mer information nedan.

Bössorna skall helst övervakas. Det kan valfunktionärerna göra eller så kan man utse frivilliga särskilt för den uppgiften. För insamlingens ansvarspersoner och frivilliga anordnas ett Teams-informationsmöte 7.10 kl. 15–15.30.

Länk till mötet

Till dem som åtar sig uppgifter i anslutning till insamlingen kan man gärna på förhand ge den information som finns på denna sida.

Insamlingsbössorna skall helst inte lämnas obevakade. Ifall insamlingsbössan lämnas obevakad skall den kedjas fast.

Material för insamlingen

  • A4 (pdf) information om insamlingens mottagare och ändamål. Nedladdas från Kyrkans mediebank, skrivs ut och placeras invid varje insamlingsbössa.
  • Affischer. Affischer till församlingsvalets insamling kan beställas kostnadsfritt till församlingen från och med början av augusti fram till slutet av september från adressen kirkonulkomaanapu.mygrano.fi. Församlingen får sitt användarnamn och lösenord per e-post. Tilläggsinformation och användarnamnförfrågningar: ulla.oinonen(at)kua.fi. Affischerna trycks och sänds till församlingarna efter 30.9.
  • Bilder för digitala medier kan hämtas från Kyrkans mediebank. De får användas fritt i församlingens egna kanaler.

Anvisningar till församlingarna för redovisningen