Församlingsvalets valinsamling 2018

Intäkterna från valinsamlingen vid församlingsvalet används till utbildning och förebyggande av utslagning bland barn och kvinnor i Finland och utvecklingsländer.


Kyrkans Utlandshjälp sr satsar sina insamlingsmedel på utbildning av barn och unga i utvecklingsländer. Stiftelsen arbetar i synnerhet med utbildning för unga i de mest utsatta områdena och förebygger på det sättet utslagning till exempel i Kambodja, Nepal, Myanmar, Uganda och Centralafrikanska republiken. www.kua.fi

Finska Missionssällskapet rf styr intäkterna till Barnens Bank, som är deras kanal för att främja barns rättigheter runtom i världen. Med hjälp av banken undanröjer man hinder för att barnen ska kunna gå i skola och ger barnen en säkrare vardag. År 2018 finansierar Barnens Bank i synnerhet barnskydd och fredsfostran i Angola, Etiopien, Israel, Kina, Colombia, Pakistan, Palestina, Senegal och Tanzania. Arbetet för att hjälpa barn i flyktingläger i Mellanöstern fortsätter också. www.finskamissionssallskapet.fi

Finska Bibelsällskapet rf finansierar genom sin insamling läskunnighetsarbete bland 16 minoritetsspråk i fyra östafrikanska länder: Etiopien, Kenya, Malawi och Tanzania. www.piplia.fi

Kyrktjänst rf använder insamlingsmedlen för att stöda utbildning för barn och unga i fattiga familjer i Finland genom kampanjen Kaikille kone (Dator åt alla). Kyrktjänst administrerar tjänsten Kotimaanapu, som genom kampanjen hjälper barn och unga i mindre bemedlade familjer att få de datorer som de behöver för sina studier. Datorerna förmedlas till mottagarna via församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan. www.kirkkopalvelut.fi

Insamlingsmaterial


Affisch i storlek A4 för utskrift

Tvåspråkig affisch med foto

Kampanj foto

Bössor

I insamlingen kan man använda bössor som redan finns i församlingen men på dem bör klistras insamlingstillståndsetiketter som kan beställas med denna blankett. Om församlingen inte har bössor kan de beställas från kampanjat@suomenlahetysseura.fi

Beställnigsblankett

Du kan beställa insamlingstillståndsetiketter med denna blankett. Den första satsen beställda etiketter sänds till den uppgivna adressen vecka 42. Efter det sänder vi ännu iväg enskilda beställningar. Jag beställer:

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Person som sköter redovisningen av de insamlade medlen

Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.

Mer information fås av kampanj- och insamlingschef Marika Dahl på Finska Missionssällskapet: marika.dahl@finskamissionssallskapet.fi

Tfn +358 20 7127 037

Insamlingstillstånd: RA/2018/731 för 24.8. - 31.12.2018, beviljat 24.8.2018 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2018/7497 för 1.10. - 31.12.2018, beviljat 20.9.2018 av Ålands Landskapsregering.

Redovisning av insamlade medel

Redovisningen bör göras senast 31.12.2018. Redovisningsblankett och anvisningar (Excel)

Referensnumret (Excel)