Valklinik och inspiration på hösten

Vårens Valrådgivningsdag i Helsingfors i april filmades och finns att titta på på info.församlingsvalet.fiÖppna länk i ny flik. Där får du svar på många frågor men om någonting ännu är oklart ber vi dig ställa frågan i vår Facebookgrupp "Församlingsvalet 2018 – stöd för anställda" eller ta kontakt per e-post.

Om intresse finns ordnar vi Valklinik tisdag 11.9 kl. 13-16 i Åbo. Utbildningen är gratis. Anmäl dig senast 3.9 via LyytilänkenÖppna länk i ny flik! Minimi antal deltagare är sju.

Mera information: Maria Borg-Karlsson, maria.l.borg-karlsson@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 040 1425 171