Hej församlingsvalskandidat!

Roligt att du vill vara med och bygga framtiden i din församling! Här finns information och tips för dig som kandiderar i församlingsvalet.

Valkampanj

Det lönar sig att börja föra en aktiv valkampanj senast då valnämnden har slagit fast kandidaternas nummer. Kampanjen kan du planera tillsammans med de övriga kandidaterna på listan. Alla drar nytta av att få så många röster som möjligt!

Delta i evenemang i din församling. I många församlingar ordnas valkvällar och diskussioner mellan kandidaterna. Var beredd att berätta varför du skulle vara bra som förtroendevald, hurdana saker som är viktiga för dig och vilken vision du har för församlingen i framtiden.

Tips! Bekanta dig med valets budskap och teman och fundera på hur du förhåller dig till och vill jobba för de här frågorna.

Att vara med där det ordnas andra evenemang på orten och träffa väljare är också ett bra sätt att marknadsföra din kandidatur. I församlingsvalet har också 16- och 17-åringar rösträtt, så det lönar sig att uppmuntra unga att rösta.

Material för kandidater

Det finns kampanjmaterial för kandidater med församlingsvalets grafiska uttryck, till exempel en mall för kandidatkort som du hittar i kyrkans mediebank (välj mappen Svenska > För kandidaterna).

För att redigera ditt eget kandidatkort behöver du en foto av dig själv och din kandidatnummer. När du fyllt i dina uppgifter kan du ladda ned kortet i elektronisk form och dela det på sociala medier eller skriva ut det. Redigeringsverktyget fungerar i webbläsare men inte på mobilapparater.

Allt material som producerats för församlingsvalet finns samlat i kyrkans mediebank.

Valkompassen

Valkompassen är din direkta kontakt till församlingsmedlemmarna. Där kan du presentera sig för väljarna och lyfta fram de frågor som du vill jobba för i församlingen. Valkompassen är viktig för dem som söker en lämplig kandidat att rösta på. Ta vara på chansen och besvara frågorna i valkompassen!

Du får inloggningsuppgifter till valkompassen till din e-postadress. Du kan logga in i valkompassen från 27.9 och har tid att fylla i den till 6.10. Här kan du läsa mer om valkompassen.

Valkompassen öppnar 10.10.2022 på adressen församlingsvalet.fi.