Valkompassen för kandidaterna

I valkompassen kan du berätta om dig själv och de saker som du vill prioritera i kyrkans beslutsfattande. Valkompassen har stor betydelse för väljarna när de letar efter en lämplig kandidat.

Du får inloggningsuppgifter till valkompassen till din e-postadress, det vill säga den adress som du meddelat på samtyckesblanketten när du ställde upp i valet.

Valkompassen öppnar 10.10.2022 på adressen församlingsvalet.fiÖppna länk i ny flik.

Ta tillfället i akt och svara på frågorna i valkompassen!

Tidtabell för valkompassen

Tidpunkt Åtgärd Ansvar
15.9. Kandidatnomineringen avslutas församlingen
27.9. Inloggningsuppgifter till valkompassen levereras direkt till kandidaterna, till den e-postadress som kandidaten meddelat på samtyckesblanketten. kyrkostyrelsen
27.9–6.10. Kandidaterna svarar på frågorna i valkompassen. kandidaten
10.10. Valkompassen öppnar för väljarna. kyrkostyrelsen

Foto till valkompassen

Du laddar själva upp ditt foto till valkompassen. Bilderna i valkompassen används också i inbäddningarna på församlingarnas webbsidor.

En del församlingar ordnar möjlighet till fotografering för alla kandidater. Annars kan du ta ett eget foto eller använda ett ur ditt eget arkiv. ​Det är bra om ansiktet är placerat mitt i bilden.

Stöd för valkompassen

Valkompassen har tydliga användarinstruktioner som vägleder dig när du fyller i dina svar. Om du av någon anledning stöter på problem kan kandidatsupportens chat-bot hjälpa dig. Den hittar du längst ner till höger på sidan i valkompassen.

Supporten betjänar:

  • ti 27.9–fr 30.9 kl. 8–19
  • lö 1.10–sö 2.10 kl. 10–16
  • må 3.10–to 6.10 kl. 8–21

Valkompassens språkversioner

Valkompassen publiceras på två språk: finska och svenska. Du har möjlighet att motivera dina svar på båda språken, men det är inte obligatoriskt.

Frågorna i valkompassen

Valkompassen innehåller några frågor om din bakgrund, där du till exempel har möjlighet att beskriva dig själv med egna ord. Dina svar på bakgrundsfrågorna påverkar inte själva resultaten i valkompassen. De är synliga för väljarna när de vill bekanta sig närmare med dig och dina åsikter.

De egentliga frågorna i valkompassen handlar om församlingens verksamhet, aktuella samtalsämnen, personlig relation till kyrkan och lokala ämnen. Utgående från dina svar rekommenderar valkompassen dig som kandidat till de väljare som använder valkompassen. Du kan också motivera dina svar och hoppa över frågor du inte vill svara på.

Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningar för kandidatuppgifterna i resultattjänsten och valkompassen