Information och material

Riksomfattande kampanj

Kyrkans kommunikation producerar, i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, den nationella kampanjens material. Kampanjmaterialet är i huvudsak för digitala medier. Den riksomfattande kampanjen riktar sig till församlingsmedlemmar i åldern 30-55 år som har en positiv inställning till kyrkan. Även de unga uppmärksammas i kampanjen. Alla 16 år fyllda församlingsmedlemmar har rösträtt.

Den riksomfattande kampanjen består av två faser varav den första är under kandidatrekryteringsperioden på våren 2018. Den andra är på hösten 2018 under förhandsröstningen. Tidtabellen för valet görs upp när all information är tillgänglig. 

Den riksomfattande kampanjen består av material med församlingsvalets tema och det är önskvärt att församlingarna använder sig av detta. Logo med #min kyrka finns att ladda ner här.

Superson Oy är samarbetspartner i den riksomfattande mediekampanjen.

Lokal kampanj

Församlingsvalet är alltid ett lokalt val. Det är mycket viktigt att församlingarna själva informerar om valet och synliggör valet lokalt. Det finns en hel del som man kan förverkliga på det lokala planet. Det är dock önskvärt att det gemensamma kampanjmaterialet används. De visuella elementen får fritt användas av församlingarna.

Det är möjligt att lyfta fram lokala ansikten under temat #minkyrka. Personerna kan t.ex. berätta om sin erfarenhet av kyrkan och dess verksamhet eller beskriva sin favoritförsamling. Det kan väcka intresse för att kandidera eller för att rösta i valet.

Församlingarna reserverar själva medieutrymme och står för kostnaderna för t.ex. reklam i lokaltidningarna, i lokalradion och för tryck av affischer. Församlingarna skaffar även själva allt reklammaterial, t.ex. kaffekoppar och rollup. Detta kan vara bra att beakta i budgeten för år 2018.

 

Hanna Piira
kampanjchef

Denna text är en fri översättning av den finska texten.