Din respons är viktig

Församlingsvalet har varit en stor satsning i församlingarna och alla som har jobbat med det förtjänar ett stort tack. För att utvärdera vår verksamhet och för att kunna erbjuda församlingarna ännu bättre tjänster om fyra år ber vid dig svara på enkäten. Din respons är viktig.

Svaren behandlas konfidentiellt och kan inte spåras till avsändaren. Svaren samlas i församlingsvalets utvärderingsrapport och beaktas i planeringen av följande val.

Frågeformuläret är indelat i olika avsnitt. Om det är något avsnitt som inte berör dig och du inte kan svara på någon fråga hoppar du bara över den.

Här kommer du direkt till den svenska enkäten som är öppen till 31.12 kl. 23.50.

Tack för din respons!

 

Det går bra att också svara på den finskspråkiga Webropol-enkäten som inte är helt identisk med den svenska. Den finska enkäten är öppen till fredag 14.12 kl. 23.50.