Att informera om kandidaterna

Ett förtroendeuppdrag i en församling är ett offentligt uppdrag. Samma princip gäller då kandidaterna är uppställda för förtroendeuppdrag. En valmansförenings stiftelseurkund är i regel en offentlig handling, då denna överlåtits till valmyndigheten. Vem som helst kan få information om myndigheters dokument till den del dessa är offentliga. Om media eller någon annan begär uppgifter om kandidater från församlingen ska uppgifterna i regel överlåtas. Den som begär uppgifter ska specificera vilka uppgifter denna vill ha men ingen motivering behövs.

Läs mera: Information om kandidater i församlingsvalet

Valkompassen

Om personen inte har tillåtit att uppgifterna ges ut till valkompassleverantören, överförs uppgifterna inte vid körningen 21.9 till valkompassen. En sådan person kan emellertid ändra sig och då går det att senare besvara frågorna i valkompassen genom att skicka en begäran till valkompassens användarsupport tuki.vaalikone@evl.fi. Församlingarna ansvarar för att anvisningarna för valkompassen och församlingens kod ges till de kandidater som vill delta i valkompassen. Primärt ger alltså församlingen nu anvisningarna till de kandidater som har kryssat för på blanketten att de vill delta.

Kandidatlistorna på församlingarnas webbplatser

Kandidatlistor före 1.10 och efter 1.10

  • Om valnämnden har godkänt alla kandidatlistor i sin helhet redan 17.9 eller 18.9 kan de publiceras redan nu.
  • Om en del av listorna ännu inte är godkända, t.ex. på grund av brister i valbarheten, rekommenderar vi att ni inväntar tilläggsutredningar och valnämndens godkännande 1.10 och först därefter publicerar alla listor. Rekommendationen grundar sig på jämlikt bemötande av kandidaterna.

Om krysset saknas vid punkt 1 på kandidatblanketten hindrar det inte att kandidatlistorna publiceras på församlingens webbplats.

Fram till fredag 21.9 kl. 12 kan man uppdatera kandidaternas samtycke i resultattjänsten VALAS och därefter ännu under tiden 1-3.10, innan kandidatuppgifterna godkänns. Det går alltså fortfarande att ta emot samtyckesblanketter.