Kontroll av uppgifter

Vi ber att församlingarna genast kontrollerar om den egna församlingen finns med på någondera listan. På listorna har vi sammanställt de församlingar och kandidatlistor som inkluderar kandidater som INTE har kryssat för den första punkten för tillstånd att lämna ut uppgifter som fanns på kandidatblanketten "Kandidatens samtycke och försäkran". 

Det verkar som om kandidaterna inte har förstått vad detta samtycke innebär. Om det här tillståndet saknas innebär det att församlingens valkommunikation kompliceras.

Obs! Också i församlingar med sämjoval ska kryssen på blanketterna hanteras på behörigt sätt.

I några församlingar har inte en enda kandidat gett sitt samtycke till att publicera uppgifterna. Krysset saknas alltså för alla kandidater för det första samtycket. Det mest sannolika är att man i församlingen har gjort ett fel  då uppgifterna har förts in i resultattjänsten VALAS.

Lista över kyrkofullmäktigekandidaterna

Lista över församlingsrådets kandidater

 • Sök upp församlingen på listan.
 • Kolumnen "Ei" innehåller det antal som INTE har kryssat för det första samtycket.
 • Kolumnen"Kyllä" innheåller det antal kandidater som har kryssat för det första samtycket.
 • Kolumnen "Kaikki yhteensä" innehåller det totala antalet kandidater.
 • Den sista kolumnen visar i procent  hur många som inte har svarat av det totala antalet kandidater.  

Anvisningar

 1. Kontrollera ännu om uppgifterna från blanketterna har noterats korrekt i VALAS-systemet eller om det har skett fel vid inmatningen.
   
 2. Om krysset verkligen saknas på samtyckesblanketten är det bäst om församlingen kontaktar kandidaten och kollar upp om det är med avsikt som punkten inte har kryssats för.
  Om kandidaten då vill ge sitt samtycke:
  - Anteckna ändringen på blanketten "Kandidatens samtycke och försäkran". Markera tidpunkten för samtalet och underskrift av den som talat med kandidaten.
  - För också in ändringen i resultattjänsten VALAS. Uppgifterna kan ändras ännu under tiden 1–3.10.

Om kandidaten INTE HAR gett sitt samtycke till att uppgifterna används i församlingens kommunikation, FÅR kandidatens uppgifter förutom i de offentliga dokumenten användas

 • i valbrevet
 • på församlingens webbplats
 • i resultattjänsten på webbplatsen församlingsvalet.fi när resultatet presenteras, men då endast för dem som är invalda
 • i adressförsedd distribution av en församlingstidning eller valbroschyr

Om kandidaten INTE HAR gett sitt samtycke till att uppgifterna används i församlingens kommunikation, får kandidatens uppgifter INTE användas

 • i en församlingstidning som delas ut utan adress
 • i kandidatlistorna på webbplatsen församlingsvalet.fi och vad gäller de inte invalda inte heller i resultattjänsten