Nationell kampanj

Den nationella kampanjen på webben riktar sig till vissa segment med beaktande av ålder och tidigare webbanvändning. Kampanjens första del är i mars, andra i augusti och tredje del i oktober-november. 

Kampanjens första skede uppmanar att kandidera

Kampanjen på nätet startar 23.3 med korta temavideor och följs upp av banners under de följande veckorna. Banners visas för vissa målgrupper åtminstone på KSF Medias sidor.

Det finns banners med olika text och i olika storlek.

Modell på banner.


Dela gärna god idéer och användbara tips i Facebook-gruppen