Presentation av valmansföreningar och församlingarnas diskussionsforum 

På webbplatsen församlingsvalet.fi kan ombuden för valmansföreningarna beskriva föreningarnas målsättning och skriva in kontaktuppgifter. De som funderar på att kandidera kan där söka information.

I diskussionsforumet kan man söka kandidater för den egna listan eller söka personer med liknande åsikter för att bilda en valmansförening. 

Uppmana nya personer att kandidera!

Att hitta information om valmansföreningar har inte alltid varit lätt i tidigare val. Det kan ha inverkat på intresset att kandidera. Uppmuntra gärna församlingsmedlemmar i olika ålder och med olika åsikter att kandidera.  

Varje församling har sin egen sida för diskussioner

Församlingarna kan gärna vara i kontakt med ombuden för valmansföreningarna i senaste val. Församlingens anställda kan öppna diskussionen i församlingens egna diskussionsforum och följa med om där ställs frågor om att kandidera. 

https://www.forsamlingsvalet.fi/valmansforeningar

Valmansföreningen är officiellt bildad först när stiftelseurkunden har lämnats in till pastorskansliet och valnämnden har godkänt den på sitt möte. Lämna in stiftelseurkunden senast 17.9 kl. 16.00

Information på webbplatsen församlingsvalet.fi.