Kampanjmaterial

Det gemensamma temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka. Temat har planerats för såväl den riksomfattande kampanjen som församlingarnas och kandidaternas egna material. Till temat hör en gemensam logo som kan användas i olika medier och stärker känslan av kampanjhelhet. Den gemensamma logon kan kombineras med kyrkans eller lokalförsamlingens grafiska profil.
Hashtaggen i sociala medier är #minkyrka.

Logon för kampanjen består av:

  • en utvecklad hashtagg speciellt gjord för församlingsvalet
  • texten min kyrka eller minun kirkkoni på finska

Logon finns:

  • i tre olika färgalternativ
  • som negativ version med vit text
  • både med texten på en rad och på två rader

Grafiska anvisningar för församlingsvalet 2018 och logon #min kyrka att ladda ner