Ärkebiskopens tackbrev

Ärkebiskop Kari Mäkinen tackar de förtroendevalda för deras arbete kyrkan till godo under den gångna perioden.

Skriv ut brevet på svenska eller på finska och skicka det till församlingens förtroendevalda.