Bilder för valkampanjen

Med tanke på kommunikationen av församlingsvalet har det fotograferats olika händer. Bilderna anknyter till valets fem teman; min kyrka tror, ger hopp, älskar, är nära och förnyar sig.

Församlingarna kan fritt använda bilderna i valkampanjen. Bilderna finns i Kyrkans bildbank. Kryssa för "Hyväksyn käyttöehdot" och tryck på "Kirjaudu". Sökordet är "församlingsvalet".
Du kan även trycka på snabblänken här.

Fotograf: Juuso Westerlund (behöver inte uppges)