Material som församlingarna kan beställa direkt av leverantören

Här finns modell på en penna.

Priset är beroende av hur många pennor som sammanlagt beställs. 
Här exempel på pennans pris vid olika totala mängden beställda pennor:
1,18 euro/penna (inkl. moms) om alla församlingar gemensamt beställer totalt 3 000 pennor.
0,90 euro/penna (inkl. moms) om alla församlingar gemensamt beställer totalt 10 000 pennor.
Per leverans tillkommer frakt ca 25 euro/försändelse.

John Linnankoski på företaget Dog & Pony Promotion Oy tar emot församlingarnas beställningar senast 8.6.2018 per epost john@dogandpony.fi.

Företaget har rätt att annullera beställningarna om inte tillräckligt många pennor beställs.

Choklad med Min kyrka -logo

För att få ner priset sköter Kyrkans central för det svenska arbetet om att beställa och fakturerar sedan församlingarna för chokladen.  

Priset per bit: ca 0,35 € (inkl. moms) + frakt
Minimi mängd/leverans: 200 st
Mörk choklad 70%
Vikt: 5 gr
Mått: 36 x 36 mm
Hållbarhet: 12 månader

Meddela önskat antal till Maria Borg-Karlsson per e-post maria.l.borg-karlsson@evl.fi eller tfn 040 1425 171 senast 8.6.2018.

Nu finns marknadsföringsmaterial för valet i Granos webbhandel

Nu finns produkter med valets visuella profil tillgängliga i Granos webbhandel. Sidan har uppdaterats med ballonger, reflexer, tygkassar, rullvepor och banderoller inklusive prisuppgifter. I webbhandeln finns en flik med rubriken "Näkyvyystuotteet" (Marknadsföringsmaterial), där man kan beställa produkterna. Använd samma användarnamn som vid beställningen av röstsedlar.

Beställningarna ska lämnas in senast 15 juni och produkterna levereras i augusti. Församlingarna kan också skaffa marknadsföringsmaterial via egna kanaler. Valets visuella profil kan användas fritt av församlingarna.