Valtält

Församlingarna kan gratis låna ett tält med tvåspråkig Min kyrka -logo. Tältet är 4 x 4 meter och finns på Kyrkostyrelsen i Helsingfors. Församlingarna står själva för transporten av tältet, både från och till Kyrkostyrelsen. Tältet väger ca 30 kg. OBSERVERA att tältets stolpar är 2 meter långa och ryms inte in i en personbil.

Ta kontakt med Maria Borg-Karlsson eller Hanna Piira om du vill reservera tältet

För att reservera tältet behöver vi följande information: 

  • Kontaktpersonens namn
  • Kontaktpersonens telefonnummer
  • Församling/organisation som gör reservationen
  • Önskad reserverad tid (Datum och ca klockslag när tältet sökes från Kyrkostyrelsen; Datum och ca klockslag för retur till Kyrkostyrelsen)
  • Evenemang för vilket tältet reserveras

Kalender för reservering av valtältet