Valets nationella tema i kyrkans video

Videon skildrar kyrkans värden genom olika vardagliga levnadssituationer. Videon slutar med en uppmaning att kandidera.

OBS! Öppna länkarna i Firefox eller Chrome!

Om du delar videon på församlingens Facebook-sida är det bäst att först ladda ner den på din egen maskin. Här finns både de svenskspråkiga och finskspråkiga videona. De två första är på svenska; den första är utan text och den andra är med text:

https://app.frame.io/d/28115451-d26b-4c6f-af82-b2a09678b954


Videon finns på Youtube för t.ex. Twitter. 

Min kyrka tror, ger hopp och älskar (med text)

Min kyrka tror, ger hopp och älskar (utan text)

På Youtube finns även de korta att ladda ner.


Tre korta videon med tre olika teman "Tro", "Hopp" och "Kärlek" finns här att ladda ner (både svenskspråkiga och finskspråkiga). Den första videon är svensk och temat är "Kärlek", den tredje är svensk och temat är "Hopp" och den femte är svensk och temat är "Tro":

https://app.frame.io/d/7b6baf71-1ff9-496b-ba36-2becca08ea3c

 

Videon har producerats av Drama Moving Pictures, manuskript Henna Lekka, art director Milla Cotterill.