Ställ upp som kandidat i församlingsvalet

Påverka framtiden i din församling! I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda som leder församlingens verksamhet.

  • Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018
  • Förhandsröstning 6-10.11.2018
  • Valdag söndag 18.11.2018

Hurdan är din kyrka?

Nu har du möjlighet att göra din församling till en fungerande gemenskap som syns i frågor som är viktiga för dig. I församlingsvalet i november 2018 väljs nya förtroendevalda till din församling. De besluter bland annat om församlingens anställda, vilka klubbar som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka din församling? 

Vill du förnya verksamheten?

Ställ gärna upp som kandidat i församlingsvalet – morgondagens kyrka görs nu! Mera information om att kandidera kommer på församlingsvalet.fi i början av mars.

Kandidatuppställningen avslutas 17.9 kl. 16.00. Senast då ska valmansföreningens stiftelseurkund lämnas in till församlingens pastorskansli eller till den plats som valnämnden uppgett. Dokument kan senare laddas ner på denna sida.

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista.

Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan.

Du kan även bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

#minkyrka

Följ församlingsvalet i sociala medier under hashtaggen #minkyrka, #församlingsvalet och #forsamlingsvalet.  

församlingsvalet.fi

Länk till webbplatsen församlingsvalet.fi

 

Ställ upp som kandidat