Valkommunikationen under förhandsröstningsveckan och valkvällen

Kyrkans kommunikation och den svenska kommunikationsenheten på Kyrkans central för det svenska arbetet rapporterar om valet främst ur ett nationellt perspektiv. På svenska fäster vi speciell uppmärksamhet vid hur valet genomförs i Borgå stift.

Kanaler

Kommunikationen sker främst i form av:

På sociala medier används hashtaggen #församlingsvalet

Vad vi rapporterar om och när

Förhandsröstningsveckan 8–12.11

Inför förhandsröstningsveckan berättar vi om att förhandsröstningen börjar och berättar om valkompassen, hur man hittar röstningsställen och kandidatlistor via församlingsvalet.fi. Under förhandsröstningsveckan upprepar vi dessa budskap och berättar om hur förhandsröstningen framskrider. 

Valkvällen 20.11

  • valdeltagandet i hela landet och valdeltagandet i Borgå stift (hur mycket röster som avgetts, jämförelser med 2018) 
  • de invalda kandidaternas kön, andelen under 30 år, de invaldas medelålder, jämförelser med 2018 (den här rapporteringen gör på rikskyrklig nivå) 
  • webbsidan församlingsvalet.fi: församlingsvisa resultat uppdateras i den takt som församlingarnas ger tillåtelse att publicera dem, sidan uppdateras med 5–10 minuters mellanrum 

Måndag 21.11 

Analys av valdeltagandet i hela landet (Kyrkans forskning och utbildning) och utförligare rapportering om valet i Borgå stift (valdeltagandet i stiftet, kön och medelålder på de invalda). 

Övrigt 

  • Kyrkans kommunikation och den svenska kommunikationsenheten på KCSA tweetar aktivt om valet. Under förhandsröstningsveckan sprids framför allt minivideorna ”Varför ska jag rösta?”. De delas även på kyrkans Facebook och Instagram.
  • Videorna finns både i Kyrkans mediebank och på kyrkans kanal på Youtube.
  • Vi uppmanar församlingarna att uppmärksamma valet på olika sätt i sin kommunikation. Använd kampanjmaterialet och hashtaggen #församlingsvalet
  • Till det gemensamma Facebookevenemanget Församlingsvalet 2022 har alla församlingar i Borgå stift bjudits in som medvärdar. Valet är lokalt men vi gör det tillsammans.