Kommunikationen under förhandsröstningen och valkvällen

Kyrkans kommunikation och Kyrkans central för det svenska arbetet informerar om förhandsröstningen och valresultatet på nationell nivå.

Den svenska kommunikationen om församlingsvalets resultat:

I sociala medier används hashtaggen #minkyrka. På finska används #minunkirkkoni.

På församlingsvalet.fi och seurakuntavaalit.fi uppdateras informationen i takt med att församlingarna meddelar sina resultat. Sidorna uppdateras var tionde minut.

Vad informerar vi om?

Förhandsröstningen 6-10.11

Information om förhandsröstningen på tisdag 6.11, fredag 9.11 och lördag 10.11 t.ex. om hur många som har röstat i jämförelse med tidigare val.

På valkvällen 18.11

  • det nationella valdeltagande
  • övrig information om den hinner komma

Måndag 19.11

Kyrkans Forskningscentrals analys av valresultatet.

Övrigt

  • Valkommentarer på svenska under valkvällen. Kommentarerna sprids via Facebook och Twitter.
  • På finska strömmas en valstudiosändning med start kl. 20 på valkvällen.