NAVI-nätverket för unga förtroendevalda

  • NAVI-nätverket samlar ihop unga förtroendevalda och andra unga som vill påverka i kyrkan.
  • För kampanj för ungas påverkningsmöjligheter under de olika kyrkliga valen.
  • Utbildar unga förtroendevalda tillsammans med Agricola utbildningscentret.
  • Representerar de unga i olika arbetsgrupper inom kyrkan.
  • Tar ställning i beslut som fattas i kyrkans organ.
  • Uppmanar alla under 30 år att påverka och ta ställning i sin egen församling och i hela kyrkan.

 

Läs mer på NAVIS webbplats

 

Videon med Elisa Gehard, ordförande för Allianssi, är på finska.

YouTube-video
YouTube-video