Material för ungdomsverksamheten

Ungas möjligheter att påverka föds inte från tomma intet. Om den unga inte vet vad ord som förtroendevald eller församlingsråd betyder, finns det heller inte möjlighet eller intresse att ställa upp i församlingsvalet. Den unga behöver stöd så att hen kan formas till en aktiv församlingsmedlem. Den anställdas kunskap och upplevelse av församlingen är speciellt viktiga för den unga. Du är den som de unga känner, du är den som de unga litar på. Stöd därför de ungas möjligheter att påverka i sin egen församling! 

NAVIs material för församlingsvalet

En frågesport om församlingsvalet - mobiltest 

Hurudan påverkare är du? - mobiltest

NAVIS blogg: De 7 bästa tipsen för din valkampanj
 

Hur går röstningen till?

Kolla NAVIs beskrivande bilder (5 st) 

 

Källa: NAVI