UK2018:s beslut kring unga och församlingsvalet

20§ Motion: Församlingsval 2018

UK:s beslut: UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstning på skolor och läroinstitut och därmed bidrar till att uppmuntra unga att påverka i sin egen hemförsamling. De som deltagit i UK 2018 tar kontakt med sin egen hemförsamlings valnämnd och församlingsanställda för att säkerställa att beslutet når beslutsfattarna.

Strategierna som UK diskuterade kring unga och församlingsvalet är följande:

  • Om skolorna inte tar emot kan förhandsröstningstillfällen ordnas på platser i närheten av skolor och andra ställen som är naturliga för ungdomar, t.ex. bibliotek, mataffär, köpcenter och ungdomslokal.
  • I skriftskolan tas upp om vad församlingsvalet är, och hur det påverkar församlingen på ett mera lättförståeligt sätt. Vi uppmanar att använda Navis material (naviryhma.fi) som är enkelt att förstå. Mera info hittas på info.forsamlingsvalet.fi
  • Ta med äldre frivilliga ungdomar som förebilder att uppmuntra folk att rösta, samt vägleda vid röstningstillfällen.
  • Ordna informationstillfällen för äldre ungdomar, där man kan diskutera om församlingsvalet. Vad det innebär att ställa upp och vad man binder sig till.
  • Församlingarna kan informera studerande att förhandsröstningen inte är bunden till den egna församlingens vallokal. Utan man kan rösta i sin hemförsamlings val var som helst inom Finland under förhandsröstningen.
  • Församlingen kan uppmuntra att hålla möten under tider som är lämpligare för unga (inte mitt i veckan).
  • Att bjuda på mat i samband med information om församlingsvalet kan öka intresset för tillfällena.

Protokollet från UK 2018