Valbrev och meddelandekort

Fakturering av valbrevförsändelsen

Valbreven till församlingsvalet har tryckts och postats under oktober månad. Faktureringen av tryckning och postning har separerats så att Strålfors fakturerar församlingarna direkt för tryckningen av valbreven och Posti fakturerar portot. Enligt informationen från Posti har man i de utskickade fakturorna tillämpat den lägre rabattprocenten på listpriserna för porto, vilket innebär att fakturasumman varit för stor.
Vi utreder som bäst med Posti hur faktureringsfelen ska korrigeras. Församlingarna ska under tiden lämna Postis faktura för valbrevsporton obetald. På fakturan står ”Asiakassuora konelajiteltava” som produktinformation och i kundfältet: Kirkon Keskusrahasto/Kyrkans centralfond och kundnumret är 123818 och är gemensamt för alla församlingar.

Uppdatering 2.11.2018

Posti korrigerar fel som har funnits i volymrabatten. Felet korrigeras genom att Posti skickar en kreditnota på hela summan och sedan en ny faktura med rabatten 8%. Om den felaktiga fakturan redan har betalats räknar Posti ut den summa som ska returneras till församlingens konto. På eventuella frågor svarar Postis fakturering tfn 0200 77000 eller laskuneuvonta@posti.com,

Strålfors skickar faktura för tryckning och packning. Priset för brevet är 0,1493 €/st + moms och tilläggssidornas pris är 0,0399 €/st + moms.

VId problem i distributionen vänligen kontakta Posti per e-post avainasiakas@posti.com eller per telefon 0200 12131.Församlingar som är indelade i röstningsområden måste skicka meddelandekortet till sina röstberättigade församlingsmedlemmar senast 19.10.2018.

Meddelandekort som pdf

Meddelandekort som word (spara först på din egen dator)

Meddelandekortet skickas på den röstberättigades modersmål på svenska eller finska (meddelandekort på finska finns här).

Om församlingen själv trycker upp korten och sköter om postningen ska man kontrollera att valnämndens adressuppgifter på meddelandekortets baksida syns i returkuvertets fönster

Om församlingen har beställt valbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen ingår meddelandekortet i försändelsen. Valbrevförsändelsen kan dock inte skickas till de röstberättigade vars uppgifter har varit felaktiga i den ursprungliga förteckningen över röstberättigade. Dessa personer är:

- de vars uppgifter har lagts till i förteckningen över röstberättigade först i det skede då förteckningen har granskats och

- de vars uppgifter felaktigt har skrivits ut på listan "inget röstningsområde".

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste själva sköta om att meddelandekortet skickas till ovanstående personer även om församlingen har beställt varlbrevförsändelsen via Kyrkostyrelsen till sina medlemmar!

Meddelandekortet används också för att meddela om rösträtt för en person som har fått rösträtt då valnämnden har gjort självrättelse. Läs mera om självrättelse för dem som har inträtt i kyrkan efter 15.8 i bilagan till valanvisning nr 4.

 

__________________________________

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste skicka valbrevet och meddelandekortet till sina församlingsmedlemmar. Övriga församlingar kan välja om man vill skicka det.

Anmälningstiden är slut. Kyrkostyrelsen erbjuder ett paket där både utskriften och postningen ingår. Postningen har konkurrensutsatts och den vanns av PostNord Strålfors. Försändelsen skickas som postens ”kunddirekt” och för postningen svarar Posti Oyj. Strålfors och Posti kommer båda att skicka sina fakturor till församlingen.

Vad ingår i försändelsen?

I försändelsen ingår:

Mottagarens uppgifter för valbrevet tas från Kirjuri. Församlingens uppgifter tas från VALAS.

Vi vill ha kandidatlistor med foton. Går det?

Om församlingen vill ha kandidatlistor med foton bör man meddela detta då man anmäler sig till postningen. Kandidatlistan med foton ska vara färdigt ombruten i tryckfärdigt format och skickas till Strålfors enligt deras instruktioner "Materialanvisning för utskriftsproduktion" här nedan. Församlingen skickar avdraget till Strålfors senast 15.8 (kandidaternas nummer meddelas senare till Strålfors). Observera att posten debiterar högre postavgift för brevet om det innehåller flera än tre A4 ark. Efter valnämndens möte 1.10 då kandidaterna och deras kandidatnummer är klara skickas den färdiga bildförsedda kandidatlistan så fort som möjligt till Strålfors enligt deras instruktioner, dock senast 5.10.2018 kl. 16.00.

Materialanvisning för utskriftsproduktion - Instruktioner för att göra den bildförsedda kandidatlistan

Kan vi ändra andra delar i försändelsen?

Att ändra andra delar i försändelsen, t.ex. till ett helt eget valbrev, är inte möjligt enligt avtalet.

Vad kostar försändelsen med valbrev, meddelandekort och kandidatlistor utan foton?

Priset på försändelsen är beroende av antalet utskickade brev och av eventuella tilläggssidor. Här nedan finna uträknat priset per försändelse vid olika totala mängder. Även tilläggssidorna har beaktats.

Priserna inkluderar moms (24 %). Vikten för ett normalt brev med tre A4 ark (valbrev, meddelandekort och kandidatlista) är under 25 g. Kandidatlistor med bilder kan göra försändelsen tyngre. Priset bestäms då utgående från brevets viktklass och antalet extra sidor.

Observera att det endast är 3 ark i försändelsen som väger max 25 gr. 
Om det är två val i församlingen blir det automatiskt 4 ark i försändelsen.

 

Hela
beställningen st

Försändelsens vikt max

1 –4999 st

5000 –
9 999 st

10000 –
19 999 st

20 000 –
49 999 st

25 g (normalt brev)

0,6557€

0,5052€

0,4907€

0,4759€

35 g ( + 1 extra sida)

0,7461€

0,5795€

0,5641€

0,5487€

        ( + 2 extra sidor)

0,7956€

0,6289€

0,6136€

0,5982€

50 g ( + 3 extra sidor)

0,8897€

0,7095€

0,6930€

0,6765€

        ( + 4 extra sidor)

0,9392€

0,7590€

0,7425€

0,7260€