Hurdan är din kyrka?

Kyrkan är en gemenskap som betyder olika för oss. Hurdan är din kyrka? Hur fungerar din församling? Vad är bra och vad önskar du att skulle ändra? Församlingsvalet är också ett värdeval. 

Fem riksomfattande teman väcker tankar och öppnar för diskussion under valåret. Min kyrka tror, ger hopp, älskar, är nära och förnyar sig. Hur vill du att man fördelar pengarna i din hemförsamling? Vem vill du att man hjälper? Hurdan verksamhet vill du att man ordnar?

Min kyrka tror

Utan tro finns ingenting. Tron är personlig och universell, egen och gemensam på samma gång. Förtröstan på att det finns något större, något som bär. När världen förändras ger kyrkan trygghet. Lyssnar och hjälper, också när min egen tro vacklar.

Vad tor du på? Hurdan är din kyrka?

Min kyrka ger hopp

Hoppet ger kraft. Hjälper oss att tro på en bättre och mer rättvis värld, och på att döden inte är slutet på allt. Hoppet bär oss och ger tröst, knäpper händerna och lugnar. Det finns hopp, alltid.

Vad önskar du? Det räcker inte att bara be.

Min kyrka älskar

Allt bär den, allt tror den. Kommer med lycka och tillförsikt, men också sorg och avsked. Kärleken till det som är större, till det som är evigt, ger hopp. Kärleken kan förändra en lidande värld, beröra på djupet och lyfta till höjderna.

Var och en har rätt att älska och att bli älskad. Hurdan är din kyrka?

Min kyrka är nära

Kyrkan finns uppe på backen och runt hörnet. I glädje och sorg, vid födelse och död. Söndag och vardag, på festen och i brödkön. I mobilen och på webben – mitt i livet.

Var är din kyrka? Hur fungerar den? Vad satsar den på?

Min kyrka förnyar sig

Världen förändras och vi med den. Och så har vi kyrkan. I vilken riktning vill du förändra den? Kyrkan lyssnar till alla, men det är bara genom att göra något som du kan påverka kyrkans framtid.

Hurdan är din församling?