Valkommunikatörens minneslista

 • Vem ansvarar för valkommunikationen i er församling?
 • Gör upp en valkommunikationsplan. Planen bör klargöra kommunikationens tidtabell, mål, centrala innehåll och vilka metoder som används. Vilka är församlingens egna mål för nya och unga kandidater? Vilka är församlingens mål för att att öka valdeltagande? Fundera över hur temat Min kyrka kan lyftas fram hela valåret i artiklar, på sociala medier, vid evenemang och i viktiga lokala nätverk.
 • info.församlingsvalet.fi sammanställs valmaterial som riktar sig till församlingarna.
 • Intern kommunikation är grunden för arbetet. Församlingsvalet är hela arbetsgemenskapens gemensamma sak. Håll tät kontakt med dem som ansvarar för valadministrationen.
 • Beakta kostnaderna för valkommunikationen i budgeten.
 • Gör en plan för hur kandidatrekryteringen ska lyftas fram: var, när, hur. Beakta redan existerande intressegrupper. Hjälp medarbetarna att lyfta fram valet. Det hör till deras ansvar att berätta hur man kan påverka i kyrkan.
 • Gör en plan över förhandsröstningsveckan tillsammans med övriga valansvariga. Var kan man förhandsrösta? Evenemang med medarbetare och frivilliga? Observera regeln om jäv.
 • Gör i god tid en bedömning av behovet av tillräckliga personresurser. Kom ihåg en effektiv organisering av valresultatkvällen.
 • Aktivera lokala medier genom att ordna valinformationsmöten – det första redan i början av kandidatrekryteringen.
 • Aktivera redan befintliga valmansföreningar genom att ordna valinformationsmöten – det första redan i början av kandidatrekryteringen.
 • Kontakta dem som tidigare har samlat kandidater till en valmansförening och be dem beskriva listans program. Informationen skrivs in på församlingsvalet.fi så att potentiella kandidater kan söka en lista där.
 • Utnyttja församlingens webbplats. Samla information och länka webbplatsen till den riksomfattande valtjänsten församlingsvalet.fi. Utnyttja det gemensamma materialet för Klockaren.
 • Utnyttja församlingens egen tidning, utomhusreklam, lokaltidningar, radiokanaler, lokalteve och sociala medier.
 • Använd #minkyrka och #församlingsvalet i sociala medier men också i verksamhetsblad och gudstjänstprogram.
 • Reservera avgiftsbelagda reklamplatser i god tid.
 • Ordna om möjligt gemensam fotografering av kandidaterna från församlingens sida.
 • Reservera tillräckligt med tid och resurser för att hjälpa kandidaterna att skriva in sina svar i valkompassen. Till exempel kan man träffas ett par kvällar så att kandidaterna kan få hjälp att fylla i frågorna och att filma en kort presentationsvideo för valkompassen.
 • Gör en bedömning av behovet av tillräcklig arbetskraft under den bråda valtiden. Beakta också behovet av en effektiv organisering av valresultatkvällen.
 • Se till att informationskedjan för valresultatet fungerar snabbt.
 • Sammanställ en övergripande rapport efter valet. 

Valkommunikatörens minneslista