Kyrkans medlemsdatasystem Kirjuri

Församlingsvalets instruktioner för Kirjuri finns nu i Sacrista.

Instruktioner finns för:

  • Nedladdning av förteckningen över röstberättigade
  • Utskrift av förteckningen över röstberättigade
  • För granskning av förteckningen över röstberättigade
  • Självrättelse av förteckningen över röstberättigade

Processen i Kirjuri
Processen i Kirjuri är i stort sett densamma som vid valet 2014: 

  • Förteckningen över röstberättigade tas från Kirjuri.
  • Förteckningen inkluderar inte längre medlemmarnas adresser.
  • Korrigeringar har gjorts i alfabetiseringen (t.ex. af, de, von i efternamn).
  • Layouten är nu stående.

Rapporter för självrättelse kan tas ur Kirjuri.

Även medlemmarnas namn- och adressuppgifter för meddelandekortet tas ur Kirjuri.

Nytt: Rita in röstningsområden i Kirjuri. Mera information i Intran.

 

 Tidsschema

                               Åtgärd

     Ansvarig

30.4.2018

 

Anmäla om församlingen tänker använda röstningsområden i församlingsvalet

 

församlingen

31.5.2018

 

Röstningsområdena ska vara angivna och
ha slutliga namn i Kirjuri

 

församlingen

15.8.2018

 

Uppgifter om röstberättigade tas ur Kirjuri

 

kyrkostyrelsen

22.8.2018

 

Förteckningen över röstberättigade kan hämtas ur Kirjuri

 

församlingen

22.8.2018

 

- Valrapporter som behövs för granskning av förteckningen över röstberättigade kan hämtas ur Kirjuri

- Valrapporter som behövs för självrättelse av förteckningen över röstberättigade kan hämtas ur Kirjuri

 

församlingen

1-5.9.2018

Uppgifter för meddelandekorten tas ur Kirjuri. 

Om församlingen använder röstningsområden
är det obligatoriskt att använda meddelandekort

kyrkostyrelsen levererar uppgifter för meddelandekorten från Kirjuri till tryckeriet

 

 

 

 

 

Information: Satu Kettunen