Kyrkans medlemsdatasystem Kirjuri

Församlingsvalets instruktioner för Kirjuri kommer att finnas tillgängliga i Sacrista.

Processen i Kirjuri är i stora drag densamma som vid församlingsvalet år 2018.

Rapporter för självrättelse kan tas ur Kirjuri. Även medlemmarnas namn- och adressuppgifter för meddelandekortet hämtas ur Kirjuri.

Tidsschema Åtgärd Ansvarig
30.4. 2022 Anmälan om församlingen tänker använda röstningsområden i församlingsvalet. församlingen
31.5. 2022 Röstningsområdena ska vara angivna och ha slutliga namn i Kirjuri. församlingen
15.8. 2022 Uppgifter om röstberättigade tas ur Kirjuri. kyrkostyrelsen
22.8. 2022 Förteckningen över röstberättigade har upprättats och församlingen kan hämta den ur Kirjuri. kyrkostyrelsen
22.8. 2022 Valrapporter som behövs för självrättelse av förteckningen över röstberättigade (inskrivna, utskrivna, flyttade, avlidna) finns tillgängliga i Kirjuri. kyrkostyrelsen
1.9. 2022 Uppgifter för meddelandekorten tas ur Kirjuri. Om församlingen använder röstningsområden är det obligatoriskt att använda meddelandekort. kyrkostyrelsen