I kyrkliga samfälligheten kan en ny byggnad ha fel församling

Förteckningen över röstberättigade är sammanställd enligt röstningsområdena för församlingar indelade i röstningsområden. Däremot är rapporterna för kontroll och självrättelse inte indelade enligt röstningsområden.   

Om rapporten enligt föreskrifterna ska läggas till förteckningen över röstberättigade måste man kontrollera att rapporten läggs till den rätta förteckningen över röstberättigade. Om det i rapporten finns personer från olika röstningsområden måste Excel-listan redigeras så att man gör en lista för varje röstningsormåde. Varje lista ska innehålla endast personer från ifrågavarande röstningsområde.

Om fel personer har lagts till i förteckningen över röstberättigade då den har kontrollerats kan valnämnden göra självrättelse enligt kyrkolagens 23 kapitel 22 §. 

En Jiraticket kan lämnas på: https://jira.evl.fi