Tidsschema

Åtgärd

Ansvarig

30.4.2018

Anmäla om församlingen tänker använda röstningsområden i församlingsvalet

församlingen

31.5.2018

Röstningsområdena ska vara angivna och
ha slutliga namn i Kirjuri

församlingen

15.8.2018

Uppgifter om röstberättigade tas ur Kirjuri

Kyrkostyrelsen

22.8.2018

Rapporter över röstberättigade har skapats och
finns tillgängliga för församlingarna i Kirjuri

Kyrkostyrelsen

22.8.2018

Självrättelserapporterna tillgängliga i Kirjuri
(inträden, utträden, flyttningar, avlidna)

Kyrkostyrelsen

1.9.2018

Uppgifter för meddelandekorten tas ur Kirjuri

Om församlingen använder röstningsområden
är det obligatoriskt att använda meddelandekort

Kyrkostyrelsen