Fråga eller ge respons

Har du frågor om församlingsvalet? För församlingsvalskampanjen 2022 ansvarar Kyrktjänst rf medan Kyrkostyrelsen har hand om valets administrativa kommunikation och mediekommunikation.

Ta kontakt:

I frågor som rör kampanjen: seurakuntavaalit@kirkkopalvelut.fi

I frågor som rör förvaltning och kommunikation: använda Stöd-formuläret nere till höger.