Resultattjänst för församlingsvalet

Resultattjänsten möjliggör rösträkningen i församlingsvalet. För församlingsvalet år 2022 producerar Kyrkostyrelsen ett resultatberäkningssystem i samarbete med Webscale oy, som också ligger bakom de valsystem Yle använder.

På den här sidan publiceras instruktioner för användning av resultattjänsten samt en tidtabell som uppdateras allt eftersom utvecklingen av församlingsvalets datasystem fortskrider.

Instruktionerna för resultatberäkningssystemet publiceras i Sacrista.

Användarrättigher

En förfrågan om vilka personer som kommer att använda resultatberäkningssystemet skickas till församlingarna. Baserat på denna information kommer användarrättigheter att beviljas. Den som anmälts som användare kommer att få ett meddelande om att logga in i systemet. (Maj–juni.)

Testkörning av systemet

Preliminär tidpunkt för församlingarna att öva på att använda resultatberäkningssystemet är mellan augusti och mitten av september.

Uppgifter som överförs från resultattjänsten

 • till den leverantör som sköter utskriften av meddelandekorten (till valbrevet):
  • grundläggande uppgifter om församlingen
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater
 • till valkompassen:
  • kandidaternas uppgifter
 • till webbplatsen församlingsvalet.fi:
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater

 

Tidtabell
Tidpunkt Åtgärd Ansvarig
sommaren 2022 Användarrättigheter till församlingarna kyrkostyrelsen
augusti/september 2022 Testanvändning i församlingarna församlingen
september 2022 Inmatning och godkännande av uppgifter
 • församlingens basuppgifter
 • förhandsröstningsställen
 • vallokaler
 • listorna (utan nummer)
 • kandidaterna (utan nummer).
församlingen
oktober 2022 Listorna och kandidaternas nummer samt rättelser och kompletteringar av valmansföreningarnas och kandidaternas uppgifter församlingen
oktober 2022 Generalrepetition inför valet församlingen
20 november 2022 Antalet väljare och röstsiffrorna församlingen