Resultattjänst för församlingsvalet

informationen uppdaterad 15.11.2022

Resultattjänstens instruktioner för valkvällen, resultaträkningen och publiceringen av valresultatet finns i Sacrista (Förvaltning och ekonomi > Församlingsförvaltning > Församlingsval 2022 > Instruktioner för resultattjänsten på valdagen).

Resultattjänsten möjliggör rösträkningen i församlingsvalet. För församlingsvalet år 2022 har Kyrkostyrelsen producerat ett resultatberäkningssystem i samarbete med Webscale oy, som också ligger bakom de valsystem Yle använder.

Användarrättigher

En förfrågan om vilka personer som kommer att använda resultatberäkningssystemet har skickats till församlingarna i mitten av juni. Baserat på den information församlingarna gett har användarrättigheter beviljats

Uppgifter som överförs från resultattjänsten

 • till den leverantör som sköter utskriften av meddelandekorten (till valbrevet):
  • grundläggande uppgifter om församlingen
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater
 • till valkompassen:
  • kandidaternas uppgifter
 • till webbplatsen församlingsvalet.fi:
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater
Tidtabell
Tidpunkt Åtgärd Ansvarig
sommaren 2022 Förfrågan om användare kyrkostyrelsen
juni 2022 Anmälan av användare församlingen
vecka 33 Användarna får instruktioner för att logga in i systemet kyrkostyrelsen
(vecka 33)–14.9.2022 Testanvändning i församlingarna församlingen
16.9–21.9 senast kl. 21 Inmatning och godkännande av uppgifter
 • församlingens basuppgifter
 • förhandsröstningsställen
 • vallokaler
 • listorna (utan nummer)
 • kandidaterna (utan nummer).
församlingen
3.10 kl. 16 – 4.10 kl. 21 Listorna och kandidaternas nummer samt rättelser och kompletteringar av valmansföreningarnas och kandidaternas uppgifter församlingen
11.10 kl. 12–15 och
17.10 kl. 12–15
Generalrepetition inför valet församlingen

20.11.2022
Valdagen

Antalet väljare och röstsiffrorna församlingen