Resultattjänst för församlingsvalet

informationen uppdaterad 19.8.2022

Resultattjänsten möjliggör rösträkningen i församlingsvalet. För församlingsvalet år 2022 producerar Kyrkostyrelsen ett resultatberäkningssystem i samarbete med Webscale oy, som också ligger bakom de valsystem Yle använder.

På den här sidan publiceras instruktioner för användning av resultattjänsten samt en tidtabell som uppdateras allt eftersom utvecklingen av församlingsvalets datasystem fortskrider.

Instruktionerna för resultatberäkningssystemet publiceras i Sacrista.

Användarrättigher

En förfrågan om vilka personer som kommer att använda resultatberäkningssystemet har skickats till församlingarna i mitten av juni. Baserat på den information församlingarna gett kommer användarrättigheter att beviljas. Den som anmälts som användare får under vecka 33 ett meddelande om att logga in i systemet.

Testkörning av systemet

Församlingarna kan bekanta sig med och öva på att använda resultatberäkningssystemet från vecka 33 fram till den 14.9.

Uppgifter som överförs från resultattjänsten

 • till den leverantör som sköter utskriften av meddelandekorten (till valbrevet):
  • grundläggande uppgifter om församlingen
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater
 • till valkompassen:
  • kandidaternas uppgifter
 • till webbplatsen församlingsvalet.fi:
  • förhandsröstningsställen
  • vallokaler
  • listor, kandidater

 

Tidtabell
Tidpunkt Åtgärd Ansvarig
sommaren 2022 Förfrågan om användare kyrkostyrelsen
juni 2022 Anmälan av användare församlingen
vecka 33 Användarna får instruktioner för att logga in i systemet kyrkostyrelsen
(vecka 33)–14.9.2022 Testanvändning i församlingarna församlingen
16.9–21.9 senast kl. 21 Inmatning och godkännande av uppgifter
 • församlingens basuppgifter
 • förhandsröstningsställen
 • vallokaler
 • listorna (utan nummer)
 • kandidaterna (utan nummer).
församlingen
3.10 kl. 16 – 4.10 kl. 21 Listorna och kandidaternas nummer samt rättelser och kompletteringar av valmansföreningarnas och kandidaternas uppgifter församlingen
11.10 kl. 12–15 och
17.10 kl. 12–15
Generalrepetition inför valet församlingen

20.11.2022
Valdagen

Antalet väljare och röstsiffrorna församlingen