Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.info.forsamlingsvalet.fi och har upprättats / uppdaterats 17.12.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bild som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla bilder som inte är dekorativa måste ha en textmotsvarighet. Alla bilder på webbplatsens innehåller inte alt-text.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 

 • Möjlig att uppfatta: Dekorativ bild exponeras för hjälpmedel

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Bilden eller SVG-filen är markerad som dekorativ men den exponeras fortfarande för hjälpmedel.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 

 • Möjlig att uppfatta: Dolt element med fokuserbart innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett sidelement med attributet aria-hidden = "true" innehåller fokuserbara element (element som kan fokuseras via tangentbordet).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Element utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vissa roller är konfigurerade att inkludera andra roller. Ett element har den här typen av roll, men innehåller inga nödvändiga och dedikerade element.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Rollen är inte i ett obligatoriskt sammanhang

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett sidelement har ett role-attribut som endast är relevant i samband med ett annat role-attribut.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Länkarna är inte tydligt identifierbara

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vissa länkar identifieras endast på färgen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger

 

 • Möjlig att uppfatta: Otillräcklig kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Texten i vissa länkstigar på denna sida uppfyller inte minimikraven för färgkontrast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 

 • Möjlig att uppfatta: Begränsade inzoomningsmöjligheter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Viewport-elementet på den här sidan förhindrar användare att skicka eller skala textinnehåll.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek

 

 • Möjlig att uppfatta: Texten beskärs när storleken ändras

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Besökare ska kunna skala texten till 200 % utan att förlora data. När innehållet skalas skärs det av vid kanterna av behållaren och det som flödar över döljs för användaren.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek

 

 • Hanterbar: Sidan saknar rubrik

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla sidor har inte rubrik.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.2 Sidans titel

 

 • Hanterbar: Länk som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla länkar har inte alt-texter.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 

 • Hanterbar: Fokuseringsindikator saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidelementet blir inte markerat när det fokuseras via tangetbordet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus

 

 • Robust: Element-ID:n är inte unika

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Två eller flera element på den här sidan har samma id-värde. De ska vara unika.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing

 

 • Robust: Formulärfältet är inte utmärkt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett formulär-elementet saknar en beskrivande etikett.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: Länkar som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla länkar har inte alt-texter.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: Knapp som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vissa knappar saknar etiketter.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: ARIA-attributet saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett element har en roll (role) som bör associeras med vissa ARIA-attribut.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: Dolt element med fokuserbart innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett sidelement med attributet aria-hidden = "true" innehåller fokuserbara element.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: Ogiltig roll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Rollen som tilldelats sidelementet är inte definierad i WAI-ARIA.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge respons på webbplatsen tillgänglighet via det här webbformuläret.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönsterÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000