Allmänt om församlingsvalet datasystem

VALAS stödets e-postadress är valas.kirkkohallitus@evl.fi

OBSERVERA att lösenordet till ditt z-användarnamn INTE kan innehålla å, ä, ö eller specialtecken i VALAS. Om det gör det måste du byta lösenord!

Tidtabellen bl.a. för resultatberäkningssystemet VALAS finns i Handlingsplanen.

För församlingsvalet 2018 används huvudsakligen samma system som vid valet 2014:

Kirjuri
– Resultatberäkningssystemet (VALAS)
Valets webbsidor
Valkompass

Av kostnadsskäl gör vi bara absolut nödvändiga ändringar i systemen. IT-tidsschemat för årets val följer också i stort sett det tidsschema som visade sig fungera bra vid förra valet.

Resultatberäkningssystemet (VALAS)

VALAS finns tillgängligt via Kyrknätet och församlingens datorer. Webbläsare som stöds:

 • Internet Explorer 11
 • Chrome

Nytt i VALAS

 • Ny inloggningsadress
 • Logginformation som förutsätts av dataskyddsförordningen
 • AD-integration: användare identifieras med AD
 • Behandling av en kandidat som inte är valbar
 • Kandidaternas samtycke till utlämning av uppgifter
 • Korrigeringar i den svenska översättningen

Checklista för VALAS

Kontrollera i tid att

 • du använder församlingens dator
 • datorn är uppdaterad
 • du har Internet Explorer 11 eller nyaste versionen av Chrome installerad
 • du har direktkontakt till Kyrknätet
 • du kan logga in i VALAS
 • du har tillgång till användarinstruktionerna för VALAS

Rättigheter i VALAS

Bekanta dig med rättigheterna i VALAS.