Valkommunikation

På de här sidorna samlas allt färdigt material för kommunikation om församlingsvalet och för valkampanjen. Material läggs till och uppdateras kontinuerligt i takt med att valet närmar sig.

Ifall du har frågor om kommunikationen kring valet – ta kontakt.

Frågor om allmän valkommunikation:

Tuija Helenelund
sakkunnig i kommunikation
forsamlingsvalet@evl.fi
seurakuntavaalit@evl.fi

Frågor om valkampanjen:

Liisa Toivonen
projektchef för kampanjkommunikationen
seurakuntavaalit@kirkkopalvelut.fi

För församlingarnas medarbetare har grundats ett valteam i Teams, där man diskutera och få stöd av andra i frågor som rör valet.

Valkommunikationen i församlingarna och samfälligheterna

Församlingsvalet är alltid ett lokalt val. Det är därför viktigt att församlingen själv informerar om valet och synliggör det på den egna orten. Inom ramarna för valkommunikationen finns gott om utrymme att lyfta fram olika lokala teman.

På de här sidorna finns all information om valkommunikationen. Kampanjmaterialet har samlats i kyrkans nya mediebank. Allt material finns till för att användas fritt av församlingarna och mer material läggs till i takt med att valåret fortskrider. Webbplatsen församlingsvalet.fi som riktar sig till väljarna öppnas i mars 2022.

Församlingarna reserverar själva medieutrymme och står för kostnaderna för t.ex. reklam i lokaltidningarna, i lokalradion och för tryck av affischer. Församlingarna beställer även själva allt reklammaterial för kampanjen (t.ex. kaffekoppar, pennor, klistermärken, rollup).

Församlingsvalets slogan tror hoppas älskar.