Kommunikationsplan för församlingsvalet

Öppna kommunikationsplanen som pdf.