Så här förbereder du dig för kriskommunikation i samband med valet

I bästa fall ger församlingsvalet en positiv bild av församlingarna och kyrkan såväl redaktionellt som i sociala medier.

Det är ändå möjligt att det förekommer lokala eller nationella negativa åsikter eller frågor som kräver effektiv kommunikation eller rentav kriskommunikation. Det här bör vi vara medvetna om och det kan vara skäl att plocka fram anvisningarna för kriskommunikation.

Också vanliga ämnen kan skapa debatt i sociala medier som följs upp i redaktionella medier. Det händer i synnerhet om det finns felaktiga rykten eller svartvita åsikter.

Församlingen kommunicerar enligt sin plan för kriskommunikation. Det är kyrkoherden som bär ansvaret för kriskommunikationen ifall inte församlingen bestämt annorlunda.

Vid eventuell nationell kriskommunikation

Kyrkans kommunikation ansvarar för kyrkans nationella kriskommunikation. Eftersom en potentiell anseendekris numera snabbt blir nationell är det viktigt att redan i ett tidigt skede vara i kontakt med Kyrkans kommunikation, helst redan då man börjar ana att det kan uppstå en kris.

I en krissituation är samarbetet mellan församlingen, domkapitlet och Kyrkans kommunikation viktigt. Tillsammans funderar man vilka speciella kommunikativa åtgärder som behövs, med hurdan tidtabell man agerar, vem som agerar och hur saken följs upp.

I en krissituation har kommunikationen som mål att minimera krisens skador och spridning, och stöda de involverade. Ofta kan man med ganska små medel stoppa spridningen av felaktiga rykten och undvika stora kriser. Man ska inte underskatta begynnande kriser utan istället stanna upp och granska om det finns behov av effektiverad kommunikation.  

Allmänna anvisningar om kyrkans kriskommunikation och instruktioner om samarbetet med Kyrkans kommunikation finns t.ex. på Sacristas kris-info.

Kontaktperson vid behov av kriskommunikation:
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232.

Du kan också använda det allmänna numret för kyrkans kriskommunikation, där någon från ledningsgruppen för Kyrkans kommunikation svarar: tfn 09 180 2247.