Församlingsvalets nyhetsbrev

Församlingsvalets tvåspråkiga nyhetsbrev är till för dig som jobbar med valet. Nyhetsbrevet sänds automatiskt ut till bland annat församlingssekreterare, informatörer, kyrkoherdar samt ekonomi- och förvaltningschefer. Det går också till församlingarnas allmänna e-postadresser.

Om du inte ännu får nyhetsbrevet i din e-postlåda kan du beställda det här. Alla som jobbar med eller är intresserade av valet kan beställa nyhetsbrevet. Du kan avregistrera dig från postningslistan genom att klicka på länken längst ner i e-postmeddelandet.

I nyhetsbrevet samlas aktuell information och påminnelser som rör anordnandet av valet. Respons och önskemål om innehållet kan skickas till adressen forsamlingsvalet@evl.fi. Nyhetsbrevet produceras av Kyrkans kommunikation. Det första brevet går ut vecka 51.

Kom också ihåg församlingsvalets gemensamma Teams-grupp för anställda.

Nyhetsbrev 12/2022

Nyhetsbrev 11/2022

Nyhetsbrev 10/2022

Nyhetsbrev 9/2022

Nyhetsbrev 8/2022

Nyhetsbrev 7/2022

Nyhetsbrev 6/2022

Nyhetsbrev 5/2022

Nyhetsbrev 4/2022

Nyhetsbrev 3/2022

Nyhetsbrev 2/2022

Nyhetsbrev 1/2022

Nyhetsbrev 1/2021