Valbrev och meddelandekort

Det är obligatoriskt att posta valbrevet till varje röstberättigad församlingsmedlem i församlingar som är indelade i röstningsområden. För andra församlingar är det frivilligt, men mycket önskvärt. Valbrevet som kommer hem påminner församlingsmedlemmarna förutom om valet och röstandet också om församlingen och dess verksamhet över lag. Postningen av valbrevet sker centraliserat i oktober 2022.

Ett ramavtal om utskriftstjänsterna för valbrevet har ingåtts med Posti Messaging Oy. Församlingarna ska senast 30.6 meddela den som tillhandahåller utskriftstjänsten om sitt eventuella deltagande. Samtidigt meddelar församlingarna tjänsteproducenten om de vill inkludera en eventuell bildförsedd kandidatlista och ett eventuellt eget valbrev.

Kostnader för valbrevet

Totalpriset för församlingsvalets valbrev består av den utskriftstjänst för valbrevet som Posti Messaging Oy fakturerar samt av postavgiften som faktureras separat. Priset för utskriftstjänsten för valbrevet är 0,088 euro/valbrev, som innehåller tre A4 ark. Priset för en eventuell tilläggssida är 0,026 euro/st. och där ingår utskriften av ett A4 pappersark och kuvertering av tilläggssidan.

Posti Abp har valts till utdelare av församlingsvalbrevet. Information om portot ges i maj på de här webbsidorna. Ramavtalet för utdelningen kan utnyttjas av församlingarna även om de inte utnyttjar den konkurrensutsatta utskriftstjänsten.

Vad innehåller valbrevet?

I valbrevet ingår ett marknadsföringsbrev med kampanjens standardtext samt en församlingsspecifik hälsning från kyrkoherden/församlingen. Den senare kan vara cirka 600 tecken lång.

Dessutom överför tryckeriet information från valets resultatberäkningssystem till valbrevet. Den här information inkluderar basinformation om församlingen, förhandsröstningsställen, vallokaler, listor och kandidater. Den här information ska församlingen föra in i resultattjänsten.

Tidtabellen för att föra in uppgifterna klarnar snart och vi informerar om den här på info-sidorna.

Informationen på denna sida uppdateras under våren 2022.