Valbrev och meddelandekort

informationen uppdaterad 30.9.2022

Det är obligatoriskt att posta valbrevet till varje röstberättigad församlingsmedlem i församlingar som är indelade i röstningsområden. För andra församlingar är det frivilligt, men mycket önskvärt. Valbrevet som kommer hem påminner församlingsmedlemmarna förutom om valet och röstandet också om församlingen och dess verksamhet över lag. Postningen av valbrevet sker centraliserat i oktober 2022.

Ett ramavtal om utskriftstjänsterna för valbrevet har ingåtts med Posti Messaging Oy. Anmälningstiden har förlängts till 30.8. Församlingarna ska senast 30.8 meddela om sitt deltagande i utskriftstjänsten genom att logga in i beställningssystemet.

Länk till beställningssystemet finns i Sacrista.

​​​​​Om församlingen anmäler sitt deltagande i utskriftstjänsten för valbrevet behöver utdelningen inte beställas separat. Ifall församlingen inte deltar i utskiftstjänsten utan beställer valbrevet från ett annat tryckeri, måste utdelningen beställas skilt. (I så fall görs beställningen antingen av tryckeriet eller församlingen.) Se avsnittet "Distribution av valbrevet ifall församlingen själv sköter anskaffningen".

Kostnader för valbrevet

Totalpriset för församlingsvalets valbrev består av utskriftstjänsten för valbrevet som Posti Messaging Oy fakturerar samt av postavgiften som faktureras separat. Priset för material och utskrift av valbrevet är 0,088 euro/valbrev. I det här ingår utskrift, kuvertering, postkuvert och tre A4 ark. Priset för en eventuell tilläggssida är 0,026 euro/st. och där ingår utskriften av ett A4 pappersark och kuvertering av tilläggssidan.

De tre A4-arken utgörs av:

  • Meddelandekortet 1 ark.
  • Hälsningsbrev 1 ark.
    En hälsning i pdf-format som församlingen själv producerar kan vara högst en sida lång. På baksidan av brevet kommer uppgifterna om förhandsröstningsställen som församlingen matat in i resultattjänsten.
  • Kandidatlistor 1 ark.
    Antalet ark som krävs för kandidatlistorna beror på antalet kandidater i församlingen. För fler än ett ark faktureras för tilläggssida.

Posti Abp har valts till utdelare av valbrevet. Ramavtalet för utdelningen kan utnyttjas av församlingarna även om de inte utnyttjar den konkurrensutsatta utskriftstjänsten.

Antal brev Postavgift Utskrift och material* Sammanlagt
1–4 999 0,552 € 0,088 € 0,640 €
5 000–34 999 0,414 € 0,088 € 0,502 €
35 000-69 999 0,353 € 0,088 € 0,441 €
70 000-99 999 0,336 € 0,088 € 0,424 €

* Inkluderar utskrift, kuvertering, postkuvert och tre A4 ark. Priset för en extrasida är 0,026 euro/st.
Priserna är angivna exklusive moms.

Vad innehåller valbrevet?

I valbrevet ingår utöver meddelandekortet och kandidatlistan/-listorna ett hälsningsbrev, som består av kampanjens standardtext samt en församlingsspecifik hälsning från kyrkoherden/församlingen. Den senare kan vara cirka 600 tecken lång.

Det är också möjligt för församlingen att göra ett helt eget hälsningsbrev samt egna bildförsedda kandidatlistor.

  • Om församlingen producerar en egen hälsning till valbrevet ska den laddas upp som pdf i beställningssystemet senast 30.8. Obs! Hälsningen kan vara högst en sida.
  • Om församlingen producerar en egen bildförsedd kandidatlista/-listor ska de vara uppladdade som pdf-filer i beställningssystemet senast 5.10 kl. 16.

Till utskriftstjänsten överförs information från valets resultatberäkningssystem. Den här information inkluderar basinformation om församlingen, förhandsröstningsställen, vallokaler, listor och kandidater (kandidatlistor producerade av Kyrkostyrelsen). Den här information för församlingen in i resultattjänsten.

Anmälning och beställning

Mallar på materialet samt information om anmälning och beställning finns på intranätet Sacrista.

Distribution av valbrevet ifall församlingen själv sköter anskaffningen

Beställningsinstruktioner på Sacrista.

Informationen på denna sida uppdateras under sommaren 2022.