Församlingsvalets slogan tror hoppas älskar.

 

Församlingsvalskampanjen 2022

Församlingsvalets tema tror hoppas älskar och kommunikationsmaterialet är utformade med såväl den riksomfattande kampanjen som församlingarnas och kandidaternas egen kommunikation i åtanke.

Kampanjen bygger på kyrkans strategi Öppna Dörrar, som säger att kyrkan ska välkomna precis alla. Kampanjens slogan tror hoppas älskar (fi: uskottu toivottu rakastettu) och budskapet "rösta som du är" sammanfattar tanken om att vi alla är välkomna till kyrkan och välkomna att rösta – att vi alla är betrodda, önskade och älskade.

Läs mer om kampanjen här.

Kampanjmaterial

Det gemensamma kampanjmaterialet har producerats på finska, svenska och samiska. Allt kampanjmaterial hittas i kyrkans mediebank. Materialbanken uppdateras under hela valåret.

Via den här länken hittar du församlingsvalkampanjens material.