Aktiv kampanjföring i församlingarna

Församlingsvalskampanjen är utformad med församlingarnas, valmansföreningarnas och kandidaternas kommunikation i åtanke.

Det är en god idé att börja lyfta upp församlingsvalet vid olika samlingar och på sociala medier i god tid före valet. Valet kan man uppmärksamma till exempel genom att fråga folk vad de är intresserade av och vad de skulle vilja påverka. Ett gemensamt visuellt utseende hjälper till att skapa en igenkännbar kampanjhelhet och att använda hashtaggen #församlingsvalet ger synlighet på webben.

Kampanjmaterialet finns i kyrkans mediebank, dit kommer du via den här länken.

Det lönar sig att diskutera och dela tips om lokala kampanjer med andra församlingsanställda i församlingsvalets Teams-grupp.

Material att beställa

Församlingsevenemang, olika samlingar och mässor är ett utmärkt tillfälle att möta församlingsmedlemmar kring temat tror hoppas älskar.  Församlingarna kan själva beställa material med valtema. Produkter som designats är bland annat reflex, pennor, dekaler, pins och roll-up. De här finns att beställa under våren 2022. Trycksaker och instruktioner för beställning finns i materialbanken.