Den nationella församlingsvalskampanjen 2022

Valkampanjen med sloganen tror hoppas älskar har sin grund i kyrkans kärnbudskap.

Kyrkans kommunikation och Kyrktjänst rf producerar den riksomfattande valkampanjen i samarbete med reklambyrån Sherpa.

Kampanjens målgrupp och tidtabell

Målgrupp för den nationella valkampanjen är 30–55-åriga församlingsmedlemmar som är positivt inställda till kyrkan. Målsättningen är såväl att locka nya kandidater som att öka valdeltagandet. 

Den första fasen av den riksomfattande kampanjen sammanfaller med kandidatrekryteringsperioden i augusti 2022. Den andra fasen sammanfaller med förhandsröstningsperioden. Kampanjen är fokuserad på webben, där det är enklast att nå såväl väljare som potentiella kandidater.

Kampanjkonceptet – tror hoppas älskar

Valkampanjen utgår från kyrkans kärnbudskap med sloganen tror hoppas älskar (på finska: uskottu toivottu rakastettu).

Till grund för kampanjen ligger kyrkans strategi Öppna dörrar, enligt vilken kyrkans ska bjuda in precis alla. Kampanjens slogan och budskapet ”rösta som den du är” sammanfattar tanken om att vi alla är välkomna till kyrkan och välkomna att rösta och att vi alla är betrodda, önskade och älskade. Kampanjbudskapet är humant, varmt, tröstande och hoppgivande. Dessutom är det sant för oss alla.

Kampanjen bygger på kombinationer av tre ord. Gemensamt för dem är att de alla relaterar till mänsklighet och har en koppling till kyrkan. En del av kombinationerna innehåller ordlekar och en smula humor. Tror hoppas älskar har valts till huvudbudskap, men i kampanjen används även andra ordkombinationer.

Allt material för kampanjen samlas i kyrkans nya mediebank. Där hittas också de grafiska anvisningarna för församlingsvalet.

Kampanj för unga vuxna

Rösträtt i församlingsvalet har alla kyrkans medlemmar som fyllt 16 år. NAVI-nätverket för unga verkar för att främja ungas påverkansmöjligheter inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och bedriver också kampanj i samband med valet. Mer information på NAVI:s webbplatsÖppna länk i ny flik.

Församlingsvalets slogan tror hoppas älskar.