Kampanjmaterial

Konceptet och materialet för församlingsvalskampajen är utformade med tanke på såväl den nationella kampanjen som församlingarnas och kandidaternas egen kommunikation.

Kampanjmaterialet har producerats på svenska, finska och samiska. Allt kampanjmaterial hittas i kyrkans mediebank. Materialbanken uppdateras under hela valåret.

Kampanjmaterialet hittar du via den här länken.