Valkompass

Valkompassen är ett enkelt och smidigt sätt för församlingsvalskandidaterna att presentera sig för väljarna. Väljaren kan söka efter en lämplig kandidat i sin hemförsamling bland de kandidater som svarat på frågorna i valkompassen. 

Valkompassen för församlingsvalet 2022 gör Kyrkostyrelsen i samarbete med Webscale oy, som också skapat den valkompass som används av Yle. På den här sidan publicerar vi instruktioner för användningen av Valkompassen allt eftersom projektet för valets informationssystem fortskrider.