Valkompass

I valkompassen kan kandidaterna lätt presentera sig för väljarna. Väljarna kan söka en lämplig kandidat att rösta på bland de kandidater som har besvarat frågorna i valkompassen. 

Valkompassen är till alla församlingars och kandidaters förfogande. Det är samma valkompass som användes av YLE vid senaste kommunalval (modellen är på finska). Församlingarna har haft möjlighet att ställa lokala frågor förutom de gemensamma frågorna som bl.a. tangerar aktuella frågor i kyrkan.

Direkt länk till valkompassen

 

Valkompassens dataskyddsbeskrivning