Valkompassen: Instruktioner för församlingarna

Kandidaterna loggar in i valkompassen genom att använda en församlingsspecifik kod som har skickas till församlingarna.

Valkompassens tidtabell

Datum

 

17.9.2018

Församlingsvalets kandidatrekrytering avslutas

24.9.2018

Valkompassen öppnar för kandidaterna

24.9 - 19.10.2018

Kandidaterna besvarar frågorna i valkompassen

24.9 - 19.10.2018

Användarstöd erbjuds åt kandidaterna per e-post

8.10.2018

Valkompassen öppnar för väljarna

19.10.2018

Svaren kan inte längre ändras i valkompassen 

 

OBSERVERA! Kandidaterna kan logga in i valkompassen från och med 24.9.

Församlingarnas roll i användningen av valkompassen

Församlingarna får en egen församlingskod som kandidaterna behöver när de registrerar sig i valkompassen. Koden distribueras till valets kontaktpersoner i församlingen via e-post (=kontaktpersonen i resultattjänsten VALAS) och till församlingens officiella e-postadress.

OBS! Innan ni skickar anvisningarna till kandidaterna måste ni även meddela församlingens namn och kod.

För att kandidaten ska kunna registrera sig måste hen ha uppgifterna som finns på blanketten ”Kandidatens samtycke och försäkran”. 

Testanvändarnamn

Församlingen eller samfälligheten kan få testanvändarnamn. Om du vill föra in kandidaternas foton ett åt gången, ansök om detta testanvändarnamn på blanketten här nedan.
Använd blanketten här nedan för att beställa testanvändarnamn så att ni t.ex. vid behov kan hjälpa kandidaterna.

Kandidaternas foton

Kandidaterna kan också själva sätta in sitt foto. Kandidaternas foto bör vara av så bra kvalitet som möjligt. Bilden ska vara i JPG-format och bildens kortare sida minst 800 pixel. Största godkända storlek är 10M. I valkompassen visas bilderna som kvadrater. Beskär gärna bilderna! Här finns exempel på hur bilderna kommer att se ut.

Att överföra alla kandidaters foton

Församlingen kan föra in församlingens alla kandidaters foton i valkompassen på en gång eller ett åt gången. Skriv in dina uppgifter i blanketten här nedan så får du användarnamn och instruktioner per epost.

Efter den 24 september kan foton föras in i valkompassen, ett foto åt gången eller alla foton på en gång.

Om alla bilder förs in på en gång bör bilderna vara kvadratiska redan på förhand. Bilderna kan inte redigeras i efterhand. Fel format kan störa överföringen till valkompassen.

Bilderna bör ha namn enligt denna modell :

[församlingens prv-kod]_[efternamn]_[fornamn].jpg

Observera att ”fornamn” och ”efternamn” ska skrivas med små bokstäver och så att alla å, ä och ö blir a och o (å->a, ä->a, ö->o). I dubbelnamn får bindestreck finnas.

Församlingens PRV-kod

Att överföra alla kandidaters foton på en gång

Församlingen kan föra in församlingens alla kandidaters foton i valkompassen på en gång eller ett åt gången. Skriv in dina uppgifter i blanketten och skicka den. Fyll i alla fält!

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.